ПРАВИЛНИК
О 
УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУШКОЛУ

("Сл. ГласникРС", бр. 30/2019)

Члан 2

Редослед кандидата за упис у гимназију и стручну школу у четворогодишњем и трогодишњем трајању утврђује се на основу:

1) успеха на завршном испиту,

2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе,

3) резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.

 

Члан 3

На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно

  • највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и
  • 14 бодова на комбинованом тесту

 

Члан 4

Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4).

6.  р. / 7.р. / 8.р
Пример: (4.10.+ 3.80 + 4.20) *4   = 48,40
Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ

VI – општи успех на крају VI разреда

VII – општи успех на крају VII разреда

VIII – општи успех на крају VIII разреда

СЈ резултат на тесту из српског / матерњег језика

МАрезултат на тесту из математике

КТ – резултат на комбинованом тесту

*На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.

 

Члан 5

Право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању........ најмање 50 бодова.

 

Члан 8

Резултати постигнути на такмичењима ученика основне школе вреднују се тако што се кандидату који је у осмом разреду основне школе освојио једно од прва три појединачна места на такмичењима

 

Члан 12

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у школу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:

1) носилац Дипломе "Вук Караџић",

2) освојио већи број бодова на такмичењима из чл. 7. и 8. овог правилника,

3) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

 


  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
© 2024 Ош Смољинац. Сва права задржана. Направљено од GruTech